Уведомление за инвестционно намерение Печат

"Биовет" АД Пещера информира за инвестиционно намерение  за изграждане  на склад за суровини, материали и продукти. Склада ще бъде изграден на територията  на производствената площадка, на мястото  на два съществуващи склада.

Инвестиционното намерение  е допълнение  на ИВ, за което е издадено Решение № ПК-50-ПР/2012 на РИОСВ - Пазарджик.