Анкета - футволист на 2004 година гр.Пещера Печат
Дни преди Коледа бе проведена анкета за определяне футболист на годината - 2004 в гр.Пещера.
Бяха анкетирани около 20 любители и привърженици на футболната игра в града.
Победител в анкетата:
Георги Крумов Пачев

2-ри Димитър Борисов Лабов
3-ти Младен Венциславов Манов