Протестно писмо Печат
Община Пещера изпрати протестно писмо до Министър-председателя на Р.България, до Министъра по труда и социална политика и до Директора на Агенцията по заетоста във връзка с Програмата от "Социални помощи към трудова заетост".
Община Пещера се включва в Програмата още от стартирането й. На база изготвяните проекти конкретно се определяше участието на общината, което водеше до постигане на добри социално-икономически резултати... Община Пещера изпрати протестно писмо до Министър-председателя на Р.България, до Министъра по труда и социална политика и до Директора на Агенцията по заетоста във връзка с Програмата от "Социални помощи към трудова заетост".
Община Пещера се включва в Програмата още от стартирането й. На база изготвяните проекти конкретно се определяше участието на общината, което водеше до постигане на добри социално-икономически резултати.
"С изготвеният проект по програмата за 2005 година по указание на Министерството по труда и социална политика, поехме конкретни ангажименти за участие със собствени средства и към хората, отговарящи на условията в нея" се казва още в писмото.
Общината възразява срещу:
1. Намаляване броят на участниците в проекта.
2. Промяната за участие на общината в Програмата без задължително предварително информиране и съгласуване с компетентните органи на местното самоуправление.
3. Неравнопоставеност на общината спрямо проектите на Областния управител и други органи на държавната власт, въпреки че по същество с Програмата се решават местни проблеми.
Кметът на общината Георги Петърнейчев настоява да бъдат одобрени предвидените бройки в проекта на общината и да се осигурят от Бюджета на МПСП необходимите трудови разходи по Програмата, съгласно представения общински проект.