Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на ЕВИ Печат

В съответствие с чл.10, ал.1 и 2 от Закона  за енергията от възобновяеми източници кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с

Националния план  за действие за енергията  от възобновяеми  източници.

Attachments:
Download this file (Kratkosroshna programa.doc.doc)Kratkosroshna programa.doc.doc[ ]1361 Kb