Проект за изменение и допълнение на Наредба Печат

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

(Приета с Решение № 175/01.02.2001 г. от Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г.)

МОТИВИ за  изменение на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

1. Причини, налагащи приемането:

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост наемните цени се определят от Общинския съвет като чл.38 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера се приемат от Общинския съвет всяка година до 31-ви март. Предлага се те да бъдат фиксирани в Наредбата и да се променят при промяна на икономическата обстановка в страната.

2. Цели които се поставят: Подобряване качеството на услугите, свързани с управление и разпореждане на общинска собственост.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането са:

- ефективното управление на общинската собственост

- повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- По- добра регламентация и прозрачност

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера“ e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

Attachments:
Download this file (proekt-naemni-ceni (naredba).doc)proekt-naemni-ceni (naredba).doc[ ]46 Kb