Обсъждане на общински план за развитие 2007-2013 Печат
Със заповед на и.д. кмет на община Пещера инж. Павел Тилев бе утвърден график за публично обсъждане на проекта на плана за регионално развитие на общината през периода 2007-2013, след което ще бъде предложен за приемане от общинския съвет.

Проекто-Плана може да намерите ->> ТУК .
Индикативна финансова таблица ->> ТУК .
Вашите мнения и предложения.

По утвърденият график днес, 13.12.2005г. от 11ч. ще бъде обсъждан с представители на дейности "Култура, Младежки дейности, Спорт, Туризъм", а от 15ч. - с предсатвители на дейност "Образование". Утре, 14.12.2005г. от 11ч. - с представители на дейности "Здравеапазване, Социални грижи", от 15ч. - с кметове на кметства, общински фирми, директори на дирекции от общинска администрация и общински съветници.
На 15.12.2005г. - с представители на бизнеса в общината - Бизнес център, Търговски дружества, МСП, БСК, Синдикати и др.