Обявление Печат

В съответствие с изискванията на чл.52, ал.7 и ал.8 от ЗУО, Община Пещера публикува Регионална програма  за управление на отпадъците на

регион Пазарджик.