Съобщение Печат

Община  Пещера ще вземе участие в  Националната кампания "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа", която ще стартира на 23 април 2014г. Организатор е Държавната агенция за закрила на детето с активното съдействие на общини и граждански организации. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и

регламентите към нея. Стартът на инициативата ще бъде обявен официално на 23 април по време на заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Целта е да бъде насочено вниманието на обществото към темата за детската безопасност.
      Кампанията се провежда в Годината, посветена на правата на детето – 2014 и нейните основни послания са правото на живот и развитие на децата, а голямата цел е да се провокира активност у държавни институции, училища, родители, граждански организации и самите деца да участват в инициативи, които да променят средата и културата на поведение.