Съобщение Печат

Община Пещера класира кандидат – потребители на социалната услуга “Личен асистент” по проект “Нови възможности за грижа”