Съобщение Печат

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД съобщава за инвестиционно намерение "Базова станция  № 3046".