Съобщение Печат

На 23 март се проведе процедура за подбор на кандидатите  за длъжност "Психолог" по проект "Заедно". В тази връзка община Пещера  публикува списъка на

оценените кандидати.