Среща на кметовете на Пещера, Ракитово и зам.кметове на четирите съседни общини Печат

Оперативна програма “Регионално развитие” Приоритет 4 ”Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и изграждане на капацитет”бе тема на работната срещата на 29 януари от 14:30 часа в Заседателната залата на Общинска администрация, на кметовете на Пещера, Ракитово и заместник кметовете на четирите общини Пещера, Брацигово, Батак и Ракитово.

Почистването на коритото на р.Стара река е бъдещ проект на общините Батак, Пещера и Брацигово.

Общ проект за 4-те общини е ремонт на МБАЛ”Проф.Д.Ранев” в гр.Пещера, както и проект за изграждане на пътен участък от лет.”Св.Константин” до Костандово и Дорково, с водещата организация Ракитово и участие на Пещера.

Като бенефициенти от Пазарджишка област, четирите общини ще кандидатстват с тези три проекта, по оперативната програма ”Регионално развитие” за 2007 година.