Уведомление Печат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

Реконструкция и рехабилитация на следните улици:

1. Реконструкция на ул. “Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т.338 и на ул. ”Изгрев“ от о.т.148 до о.т.312 – гр. Пещера.;

2. Реконструкция на ул. "Стефан Кънчев" – гр. Пещера.

3.Реконструкция на ул. "Георги Кьосеиванов" – гр. Пещера

4. Рехабилитация на ул. "Знаме на мира" - с. Кап. Димитриево

и изграждане на продължение на ул. “Стефан Караджа“ от о.т.298 до о.т.249 между кв.27 и кв.80 и от о.т.253,298б,254 между кв.27 и кв.30в – гр. Пещера“

Attachments:
Download this file (УВЕДОМЛ.-прик. файл.doc)Уведомление[ ]119 Kb