Съобщение Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство“ към Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуснати кандидати:
- Инж. Стефан Ангелов Камберов

2. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на 31. 01. 2017 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Председател на
конкурсната комисия:
/Борис Фолев/