Уведомление Печат

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение
Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
„БИОЕН-2015“ ЕООД УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Помпена танция за технически води и площадка за кантар“ със промяна на предназначение на ПИ 053064 местност „Растето“ землище с.Капитан Димитриево,обшина Пещера и отреждането му във УПИ I-64.

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie БИОЕН.doc)Uvedomlenie БИОЕН.doc[ ]55 Kb