СЪОБЩЕНИЕ- създадена e специална комисия на Министерство на земеделието и горите и обл. дирекции Печат
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно стратегията за прозрачно управление, за превенция, и противодействие на корупцията е създадена специална комисия на Министерство на земеделието и горите и областните дирекции “Земеделие и гори”. Комисията ще извършва проверка за цялостната дейност на общинските служби по земеделие и гори.
Комисията ще има прием за сигнали, предложения и жалби относно работата на ОСЗГ гр.Пещера на 7 юни 2007 г. от 9:30 до 13:00 часа в помещенията на службата, намиращи се в сградата на Общинска администрация гр.Пещера и на телефон 0350/22-07.