Съобщение Печат

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС при изграждане на ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА /РОЗОВАРНА/ в с. Радилово, ПИ 438018, местност "Кътево кладенче"