С Ъ О Б Щ Е Н И Е-Във връзка с обявения конкурс за длъжността Директор Печат
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с обявения конкурс за длъжността “Директор” в "Дневен център за деца и младежи с увреждания" в Община Пещера, на основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
1.Списък на допуснатите кандидати:
Дафинка Щерева Шопова
2. Списък на недопуснатите кандидати
Виолета Кирилова Калудова
Христина Георгиева Дачева
Станислава Димитрова Димитрова
3. Конкурсът ще се проведе на 22.05.2007г. от 14,00ч. в Община Пещера – заседателна зала.