Съобщение Печат

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че съгласно чл. 137, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за туризма е издадена Заповед № 11/09.01.2018г. на Кмета на Община Пещера, с която се прекратява определената категория на заведения за хранене и развлечения, както следва:

1. КАФЕ - АПЕРИТИВ, находящ се в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, ул. “Лазар Илиев” № 4, фирма, извършваща дейност в обекта: „МЕТАЛГЛАС” ЕООД;        

2. КАФЕНЕ, находящ се в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев” № 127А, фирма, извършваща дейност в обекта: „ПЦ Дон Балон” ЕООД;

       3. КАФЕ - АПЕРИТИВ, находящ се в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев” № 135, фирма, извършваща дейност в обекта: „Д – ЕМСИ - 2011” ЕООД.