Уведомление Печат

за инвестиционно предложение: Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев" - гр. Пещера