5 юли - празник на Министерство на вътрешните работи Печат

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
НАЧАЛНИК
НА РПУ-ПЕЩЕРА


УВАЖАЕМИ Г-Н ХАМАМДЖИЕВ,
УВАЖАЕМИ ИНСПЕКТОРИ, ПОЛИЦАИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Най-сърдечно Ви поздравяваме с Вашия празник – 5 юли–празник на Министерство на вътрешните работи на Република България.
Благодарим на всички Вас от Районно полицейско управление- Пещера-за професионалната Ви работа, за усилията Ви за противодействие на всички явления,насочени срещу обществения ред, за осигуряване правата и спокойствието на гражданите, важен гарант за законността, за издигане на авторитета на МВР.
Изказваме нашата благодарност на РПУ-Пещера, което успява да изгради максимална организация и координация в изпълнение на служебните си задължения.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Председател на ОбС Пещера: Кмет на Община Пещера:

 

/Анастасия Младенова/ /Стелиян Варсанов/

05.07.2007г
гр.Пещера