Обявление Печат

На 22.11.2018 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет - гр. Пещера , на адрес : гр. Пещера, ул. „ Дойранска епопея “ № 17 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общия Устройствен План на община Пещера.