Съобщение Печат

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на планов ремонт от „Електроразпределение Юг” на 22.11.2018г./четвъртък/ от 09:00 до 17:30ч., сградата на Общинска администрация, ще бъде без електрозахранване, което ще възпрепятства обслужването на граждани и предоставянето на услуги!
     По тази причина, обявеното ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общ Устройствен План на Община Пещера, ще се проведе на 22.11.2018г. от 17.00ч. в Художествена галерия ’’Проф. ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ’’ гр. Пещера

Моля да ни извините за създаденото неудобство !