ТЬржествен концерт, посветен на 130 години от Освобождението на БЬлгария-3-ти март Печат
Читалище?Зора? с.Радилово

ТЬржествен концерт, посветен на 130 години от Освобождението на БЬлгария-3-ти март.КонцертЬт ще се сЬстои на 01.03.2008г. от 18.30 часа в читалищния салон.