1-март-Денят на самодееца Печат
За 1-март-Денят на самодееца, Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов изпрати Поздравителни адреси до ансамбЬл?Славейче?гр.Пещера, читалище ?Развитие? гр.Пещера, читалище ?Зора? с.Радилово, читалище?Сергей Румянцев? с.Кап.Димитриево и Културен дом гр.Пещера.
Най-сЬрдечно Ви поздравявам с празника:
1 март-Ден на самодееца!
С благодарност, изразявам своето вЬзхищение пред всички Вас ? за Вашият благороден труд за опазване и предаване на народните традиции и култура, с които БЬлгария вписва своята идентичност в Европейския сЬюз.
Оценявайки ползотворната Ви дейност и надявайки се за Ваши бЬдещи творчески изяви, бих искал да Ви уверя и за моята подкрепа.
Честит празник!
С най-искрени пожелания!
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА: /СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/