ПРОЕКТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2007-2013 г. Печат
Във връзка с политиката на Общината за активизиране на действията по търсене на външно финансиране на приоритетни инфраструктурни, социални и други проекти, обхващащи всички области на регионалното развитие, които в бъдеще ще допринесат за устойчиво развитие на общината, са мотивите за изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2007 - 2013 г. ПРОЕКТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2007-2013 г.