Кметът на Община Пещера-г-н Варсанов лично връчи дипломите на абитуриентите в СОУ "Св.Кл.Охридски" Печат

Традиционно документът за завършена степен на образование в СОУ “Свети Климент Охридски”-гр.Пещера се връчва на учениците тържествено.
На 26.06.2008 г. своята диплома за завършено средно образование получиха зрелостниците от първия випуск от второто столетие на съществуването на Пещерската гимназия.Тържеството се проведе в актовата зала на училището,която по традиция и тази година бе подготвена и украсена от учениците от XІ-те класове.Връчването на дипломите стана лично от кмета на Община Пещера-г-н Стелиян Варсанов,в присъствието на г-жа Красимира Стоименова-секретар на общината , г-жа Ружа Стоянова-Семерджиева-директор на Дирекция “Образование” в Община Пещера и г-ца Каталина Миразчиева-служител в МКБ Юнионбанк-гр.Пещера.Присъства целия педагогически и непедагогически персонал и ученици.Зрелостниците бяха приветствани топло и сърдечно от директора на СОУ “Свети Климент Охридски”-г-жа Пипина Кълвачева,класният ръководител Анастасия Москова и от ученици от XІ-те класове.Всеки абитуриент получи цвете и картичка с пожелание,а отличниците Христина Йовова,Мария Павлова,Мария Сидова,Димитър Харизанов,Ангелина Рабаджиева и традиционният подарък,който тази година бе осигурен от МКБ Юнионбанк е флаш-памет в пълен синхрон с духа на новото време.
В СОУ “Свети Климент Охридски”-гр.Пещера през учебната 2007/2008 г. XІІ клас завършиха 18 ученика в дневна форма и 3-ма в самостоятелна форма на обучение.Всички те успешно положиха държавни зрелостни изпити и завършиха със среден общ успех Много добър (4.57)