Съобщение Печат

В срок до 01.04.2009 година собствениците притежаващи гаражи в кв.27/кв.”Изгрев”/ по плана на град Пещера, следва да представят в Дирекция “ТСУ” при Община Пещера документи за собственост и строителни книжа за построяването на същите.