Подписване на договор с Държавен фонд 'Земеделие' Печат
Кметът на Общината Стелиян Варсанов подписа днес договор с Държавен фонд “Земеделие” за одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година , Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” със 100% безвъзмездно европейско финансиране.
В село Радилово ще бъде изградена 28 км.канализационна мрежа в рамките на селото и отвеждащ канализационен колектор. Ще се извърши цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа.
В село Капитан Димитриево ще бъде изградена пречиствателна станция и 12 км. канализационна мрежа.
Общата стойността на проектите възлиза на 19 162849 лева.