Работна среща Печат


На 28 октомври в ОУ “П.Славейков” се проведе работна среща на ученици с ръководството на Общината и представители на Регионалния инспекторат на образованието – Пазарджик в изпълнение на дейностите по проекта на Националното сдружение на общините в Република България “ Граждани и общини лобират заедно за реални реформи в публичния сектор”, финансиран от Балканския тръст за демокрация.
Община Пещера е от шестте пилотни общини, избрани от НСОРБ за партньори по проекта.
Проектът има една основна цел да се мобилизират общите усилия на общините и гражданите и след провеждането на широк дебат да се определят основните акценти за реформа в три важни сфери на дейност на Общината - образование, социални дейности и екология.
В община Пещера се реализират дейностите свързани с образованието.
На работната среща бе дискотирана темата “ Какво можем да направим заедно за нашите училища”.