Мотиви за изработване на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване Печат
Мотивите за изработването на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на условно чиста вода в община Пещера са да се регламентират правата и задълженията на общината, оператора и потребителите. Целите, които си поставя общинска администрация е повишаване нивото на ползваната услуга от потребителите и се търси отговорност при неизпълнение на задължения.

Проектът на Наредбата можете да видите тук.