СЪОБЩЕНИЕ Печат
Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен резерват КУПЕНА от незаконна сеч и унищожаване на вододайните зони за гр. Пещера, УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЧЕ:

1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!

2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните .......

туристически пътеки!

3. Резервата се намира под денонощно наблюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии на нарушителите ще бъдат налагани санкции в размер:
•от 500 лв. до 5 000 лв. за физически лица
•от 5 000лв. до 10 000лв. за юридически лица