Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат

виж снимки