СЪОБЩЕНИЕ Печат
Сряда, 22 Август 2018г. 16:38ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
ПРИЕМА ГРАЖДАНИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8:30ч. до 12:30ч.